Publicaties in Engelstalige en andere buitenlandse bladen
en ten behoeve van symposia:

-   "The Design and Application of of Scour anticipated Designs in River related and   Coastal Structures in various Countries and their Effectiveness", Proceedings Third International Conference on Scour and Erosion, Amsterdam 2006 (ICSE-2006).

-   "The Systematic Approach to Flooding Problems",  Irrigation and Drainage, Jrnl of ICID, Vol. 55, Supplement 1, July 2006 ,Wiley.

-   "Manual on the Planning of Structural Approaches to Flood Management" , (114 pages), published by ICID Delhi, March 2005.

-   “The Design and Construction of the Jamuna Bridge  in Bangladesh”  by R G R Tappin, J van   Duivendijk  and M  Haque, Proceedings ICE, November 1998.

-   “Building the Jamuna Bridge in Bangladesh”, “Land  and  Water International” 89/1997.

-    "Involvement of International Financing Institutions", presentation on the Jamuna Bridge Project, ICOLD. Congress Proceedings on Q72 item(e), Florence 1997. 

-     "Dams will always be Needed", in "Watershed", Vol.1, No.1, June 1995, Peoples Forum on Ecology. 

-     "The Feni Dam Reviewed" by J. van Duivendijk and F.M. Stroeve, PIANC Bulletin, June 1994, 1983/84.

-     Co-author of CUR-Manual "The Use of Rock in Hy­draulic Engineering", CUR, Gouda, The Netherlands, 1994.

-     Chapter 3.2 "Floods and Flooding" in report 93-5:
      "Hydrology and Water Manage­ment of Deltaic  Are­as" (CUR, Gouda, The Netherlands, 1993).

-     "La Diga di Terra sul Feni in Bangladesh", in Interna­tional Architectural Review "Casa­bella",  januari- febru­ari 1988.

-     "
Non-Structural Aspects of Flood Control inThe Netherlands, A Short Review", paper presented at the ICID Symposium on Economic Aspects of Flood Control and Non-structural Measures, Du­brovnik 1988.

-     "They Stopped the Sea", National Geographic Maga­zine, juli 1987.

-     "The Feni River Closure Dam" by J.van Duiven­dijk and G. te Slaa, Water Power and Dam Construc­tion", januari 1987.

-     "Closure of Tidal Channels as Part of Lowland Deve­lopment", paper presented at the Lowlands Symposi­um, Jakarta, Indonesië, augustus 1986.

-     "Bangladesh: Polders in a Flood Plain", "Land and Water International", 53/1984.

-     "Design and Construction of the Sea Defences of Guyana" by J. van Duivendijk and J.R. Pieters, Paper presented to the Internatio­nal Symposium "Polders of the World", oktober 1982, Nederland.

 -     General Report about sub-theme "Dikes and Embank­ments" (Theme B-2 : Construction As­pects) of the Symposium "Polders of the World", oktober 1982, Nederland.

-     "Flood Control, a Modern, Systematic and Global Approach", a series of four articles in "Land and Water International" (1981-1983).

-     W. Keller, J. van Duivendijk, G. Mondada  "Flood Control on the Parana and Paraguay Rivers", "Water Power and Dam Construc­tion" juli 1981. 

Publicaties in de Nederlandse taal:

-    “Het liefst eigen baas, de scheepswerven van de familie van Duijvendijk”, uitgave (320 blz.) in eigen beheer gebaseerd op vijf jaar onderzoek, mei 2016.

-   Helga S. Danner en Hans van Duivendijk “Een Nederlands Watermerk op het culturele erfgoed van de Europese Unie”, uitgave van Prov. Bestuur Noord-Holland, oktober 2000.

 -   “Ontwerp en bouw van de Jamunabrug”, “Cement”   nr 5, aug. 1999.

 -    "Waterbouwkunde opnieuw een uitdaging", Bijlage bij Land & Water, nr.6, juni 1995 (ter gelegenheid van de Waterbouwdag 1995).

-    "De olieprijs bepaalt de kracht van waterkracht", artikel in "Land + Water nr.4", april 1991.

-    "Rampen met Stuwdammen", Intermediair, 20 april 1990, rubriek Exakt.

-    "Energiewater­bouwkunde", collegedictaat f 20, (320 pp.), Fa­culteit Civiele Techniek, TU Delft, sep­tem­ber 1989. (NB: aangevuld en vertaald in 2003-2004 met als titel: Lecture Notes Water Power Engineering, Principles and Characteristics (281 pages)

-    "Afsluiting van getijrivieren bij laagland­ontwik­keling" I2-Bouw­kunde en Ci­viele Tech­niek, nr.3, maart 1987.

-    "Afsluiting van de Rivier de Feni in 1985", bijdrage Sympo­sium "Bangla­desh, waar water­bouwkun­dige werken anders zijn dan elders", gehou­den op Civiele Techniek, TU Delft. 8 oktober 1986.

-    "Nederland hoopt op markt­aandeel bij stuwdam­men­bouw", bijdrage aan Symposium "De Stuw­dam", gepubliceerd in I2-Bouwkunde en Civiele Tech­niek, nr.2, 1986.

-    "Water als vriend en vijand in Bangladesh", bijdrage Sympo­sium t.g.v. van het afscheid van Prof.Ir. A. Vol­ker TU Delft - Civiele Tech­niek, juni 1985.

 -    "Waterkracht­werken in midden- en beneden­loop van rivie­ren", bijdrage PATO cursus Energie water­bouw­kunde TU Delft. - Civiele Techniek 1982.

-    J. van Duivendijk en M.M. Vierhout, "Geïrrigeerde Rijstpolders in de Delta van de Tana-rivier, Kenya", Cultuur­technisch Tijd­schrift, aug./sept. 1982.

-      "Het afsluiten van getijgeulen in Banglad­esh", Inter­nationale Samenwerking, 1977, nr.4.

-     "Sporen van Zeeuwse invloed in Essequibo  (Guya­na)", Zeeuws Tijdschrift, Jrg.21, 1971. 

-     "Sluiting van een stroomgat in Ghana", De Ingenieur nr.20, Jrg.82, 15 mei 1970. 

-     "Het negende congres van de International Commis­sion on Large Dams" (ICOLD), De Inge­nieur, 22 november 1968.